פרסום ועיצוב

פרסום שמגביה עסקים

עדשים – דשים מתוקים

עיצוב כרטיס ביקור לחנות עדשים – חנות המוכרת מתנות שוקולדים ומתוקים, בצידו השני של הכרטיס יש מקום לברכה עבור מקבל המתנה.