פרסום ועיצוב

פרסום שמגביה עסקים

כהנפורט – נעלי נוחות

עיצוב לוגו, מיתוג ושלטים לחנות (נעלי כהן לשעבר)

להלן מודעות מיתוג עבור נעלי כהן שינוי שמו ל׳כהנפורט׳ – נעלי נוחות.

להלן עיצוב השלטים: